Pous d'aigua | Pous i perforacions a Catalunya

Pous d'aigua

A Cata-Igua utilitzem la tecnologia més avançada per a la construcció de pous d'aigua. Gràcies a l'ús dels equips més potents i moderns, podem oferir-li un sistema ple d'avantatges:

  • Preu. El cost de l'obra es redueix en un 50 per cent o més

  • Garantia de perforació. Aconseguim fins al límit desitjat en qualsevol tipus de terreny o roca

  • Eliminació d'accidents. Riscos propis per falta d'apuntalament de parets del pou i l'ús d'explosius

  • Experiència i rapidesa en l'execució de les obres, perforant el seu pou en un sol dia

  • Neteja del pou i desenvolupament de l'aqüífer

  • Cabal. Estimació del cabal de l'aigua trobat a diferents nivells, simultani a la perforació, amb anterioritat a col·locació del tub definitiu del pou

Sondejos d'aigua

sondeos de agua Més Info

Perforació de pous d'aigua

perforación de pozos de agua Més Info

Neteja de pous d'aigua

limpieza de pozos de agua Més Info

Construcció de piezómetros

construcción de piezómetros Més Info

Fabricació de canonades de sondeig i pous d'aigua

Fabricación de tuberías de sondeo y pozos de agua Més Info

Fabricació de canonades de bombament i conduccions d'aigua

fabricación de tuberias de bombeo


Més Info