Sondejos d'aigua a Catalunya | Pous i perforacions a Catalunya

Sondejos d'aigua a Catalunya

Perforacions de pous d'aigua | Captació d'aigua

sondeos de agua en Cataluña

Amb Cata-Igua, especialistes en sondejos d'aigua a Catalunya, podrà disposar del seu propi pou i aprofitar les aigües subterrànies de la seva finca. El nostre treball comença amb una anàlisis previ del terreny, per comprovar la conveniència o no de plantejar la captació d'aigua mitjançant pous.

L'estudi del terreny ens permet determinar l'existència del mantell aqüífer i de la seva profunditat, en un o diversos punts, així com l'estimació del seu cabal. Amb aquestes dades, redactem un informe tècnic complet, en el qual indiquem el lloc idoni per a realitzar el pou o els pous d'aigua.

A continuació, realitzem la perforació mecànica del pou de poc diàmetre, extraient les mostres de terreny i aforant els nivells aqüífers localitzats per a procedir a l'eixamplament posterior del sondeig i obtenir una captació de major cabal i definitiva. Aquest procediment permet assegurar l'èxit d'un pou definitiu.

Per aquesta perforació disposem d'equips que travessen tot tipus de terrenys i estrats per procediments de percussió o rotopercussió pneumàtica. Garantim així una gran rapidesa i la construcció del pou en un dia.

perforación y sondeo en Cataluña

Contractació de treballs
Al lliurament de l'inform tècnic, a la nostra empresa de sondejos d'aigua a Catalunya oferim tres opcions de contractació. Contacti amb nosaltres i li proporcionarem informació detallada sobre les alternatives disponibles:

  • Treballs de perforació a cost fix

  • Contractació en risc compartit

  • Contractació de cabal d'aigua assegurada